Polityka prywatności użytkowników witryny lunapolska.pl.

Luna Polska Sp. z o.o. jako właściciel witryny firmowej lunapolska.pl przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników
Dane osobowe użytkowników witryny zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.

Pliki cookies
Witryna lunapolska.pl stosuje mechanizm tzw. cookies, tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera lub urządzeń mobilnych użytkownika wistryny, i podobne technologie. Mechanizmy te nie mają na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach witryny – stosowane są w celu agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników witryny i usprawniania funkcjonowania witryny zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z witryny.

Zestawienia zbiorcze oraz statystyczne
Luna Polska może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne. Dane te jednak nie pozwalają zidentyfikować poszczególnych Klientów i nie stanowią danych osobowych.

Luna Polska nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Klientów, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika albo na żądanie uprawnionych organów.

Odwołania do innych stron internetowych
Luna Polska nie odpowiada za zasady (polityki) prywatności stron www, na które będzie wchodził Klient poprzez linki zamieszczone w ramach Portalu.

Newsletter Luna Polska
Osoby zapisujące się do bezpłatnego newslettera Luna Polska proszone są o wypełnienie obowiązkowych pól formularza. W zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) każdej osobie, która zapisała się do Newslettera lub w inny sposób udostępniła swoje dane adresowe (e-mail) zapewniona jest ich właściwa ochrona. Użytkownikowi przysługuje dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Osoby zapisujące się do newslettera zgadzają się na otrzymywanie na podany adres e-mail, poczty elektronicznej oraz innych materiałów i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 sierpnia 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204).

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie lunapolska.pl

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy witryny mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: info@lunapolska.pl