Technika pomiarowa

Zapotrzebowanie na wykonywanie dokładnych pomiarów, wzrasta wraz ze stałym wzrostem wymagań i oczekiwań, którego jesteśmy świadkami we wszystkich obszarach działalności przemysłowej, budownictwa i rzemiosła, a także w zakresie serwisu i utrzymania ruchu. Wymóg coraz większej dokładności wytwarzania i potrzeba stosowania bardziej efektywnych i przyjaznych dla środowiska i bardziej nowoczesnych metod wymusza konieczność stałego rozwoju techniki pomiarowej.

Zobacz ofertę przyrządów pomiarowych

Używaj nowoczesnych kamer do przeprowadzania inspekcji, kontroli, lokalizacji usterek w miejscach o utrudnionym dostępie, a także ich dokumentacji.

Ręczne przyrządy pomiarowe, jak suwmiarki, sprawdziany do gwintów, średnicówki i wysokościomierze. Wszystko do wykorzystania w niezliczonych zastosowaniach we wszystkich rodzajach działalności.

Pomiary temperatury i wilgotności, a także pomiary natężenia dźwięku, światła i punktu rosy, dotyczące środowiska w miejscu pracy, zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz. Tu znajdziesz również kamery termowizyjne.

Luna_Matteknik_Eltest_5_puff

Elektryczne przyrządy pomiarowo-kontrolne dla elektryków przemysłowych, oraz asortyment uzupełniający dla warsztatów naprawczych, serwisu i służb utrzymania ruchu.

Z myślą o wyższej sprawności i dokładności pomiaru oferujemy szereg mierników laserowych, od łatwych w użyciu dalmierzy laserowych i laserów liniowych do bardziej zaawansowanych laserów rotacyjnych.

W ofercie przyrządów pomiarowych posiadamy również wagi z wyświetlaczami elektronicznymi i analogowymi, kalkulacyjne, dźwigowe, zawieszane, osobowe, podłogowe oraz wózkowe.