Technika dynamometryczna

Niewłaściwy rozmiar, błędne obliczenie lub nieprawidłowy montaż połączenia śrubowego mogą mieć fatalne konsekwencje. Dlatego nigdy nie można lekceważyć jakości połączeń śrubowych. Dla Luny nic nie jest za duże lub za małe, pokrywamy pełen zakres dla wielkości momentu obrotowego. Nasz asortyment obejmuje od kluczy dynamometrycznych ręcznych do kluczy mechanicznych o wysokim momencie, urządzenia pomiarowe i zaawansowane systemy produkcyjne. Świadczymy również usługi w zakresie kalibracji i szkoleń.

Zobacz ofertę narzędzi dynamometrycznych

Kalibracja kluczy dynamometryczny

Nasz serwis świadczy usługi kalibracji kluczy dynamometrycznych zgodnie z zaleceniami normy PN-ISO 6789. Posiadamy specjalistyczne urządzenia umożliwiające kalibrację kluczy dynamometrycznych w zakresie pomiarowym od 0,4Nm do 1000Nm. Do każdego sprawdzanego klucza wystawiamy “Świadectwo kalibracji” ze szczegółowymi wynikami przeprowadzonych pomiarów.
Zgodnie z zaleceniami normy PN-ISO 6789 każdy klucz dynamometryczny powinien być sprawdzany co ok. 5000 operacji lub 1 raz w roku. W przypadku nowych kluczy dynamometrycznych okres 1 roku do następnej kalibracji liczony jest od pierwszego użycia narzędzia.

Luna_Moment_Momentnycklar_3_puff.jpg

Klucze i wkrętarki dynamometryczne wykorzystywane są do zapewnienia właściwej wartości momentu obrotowego złącza śrubowego. Wszystkie produkty Luny w tej kategorii są produkowane zgodnie z wymaganiami ISO6789, standardem, który określa wymagania i metody w zakresie budowy, testowania i przeprowadzania kalibracji.

Niektóre połączenia śrubowe mają duży rozmiar i muszą być dokręcane z wysokim momentem obrotowym, wykraczającym poza zakres możliwości narzędzi ręcznych. Luna oferuje klucze dynamometryczne mechaniczne o momencie do 100 000 Nm. Asortyment Luny obejmuje klucze dynamometryczne ręczne, pneumatyczne i hydrauliczne klucze mechaniczne o wysokim momencie.

Asortyment Luny w zakresie narzędzi montażowych dla przemysłu obejmuje wkrętarki ze sprzęgłem odskokowym i narzędzia o działaniu pulsacyjnym. Nasz dział serwisu jest gotowy do wykonywania serwisu i napraw Waszego sprzętu, tak by stale był w dobrym stanie, minimalizując ryzyko przestojów.

Tester do kluczy dynamometrycznych Teng Tools

Kontrola bieżąca stanowi idealne uzupełnienie kalibracji okresowych, podnosząc za niewygórowaną cenę bezpieczeństwo jakościowe. Dzięki cyfrowemu testerowi kluczy dynamometrycznych Teng Tools, będziecie mogli sami sprawdzić ich kalibrację. Tester przeznaczony jest do kontroli kluczy dynamometrycznych trzaskowych. Dokładność pomiaru ±1% wartości mierzonej.

Aby uniknąć wadliwego dokręcenia spowodowanego niesprawnością narzędzia dynamometrycznego ważne jest sprawowanie ciągłej kontroli jego działania. Asortyment Luny w zakresie urządzeń do pomiaru momentu obrotowego zapewnia możliwość kontroli wszystkich typów narzędzi dynamometrycznych.

Wysokiej klasy kalibracja jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia właściwej jakości wykonania bezpiecznego połączenia śrubowego. Laboratorium dynamometryczne Luny spełnia rygorystyczne wymagania odpowiednich norm ISO. W Lunie kalibracja Twojego narzędzia będzie przeprowadzona przez kompetentny personel, w pomieszczeniu o kontrolowanych parametrach środowiskowych i z użyciem odpowiednich urządzeń.