Pewność i Jakość

Dokładamy wszelkich starań, aby wyprzedzić wymagania i oczekiwania klienta. Nasi klienci powinni odczuwać pewność, że uzyskają właściwy produkt we właściwym czasie, i że oferujemy im produkty i usługi najwyższej jakości. Dążymy do ustanowienia bardzo dobrych, profesjonalnych relacji z naszymi kontrahentami, dlatego wymagamy aby każdy nasz pracownik, poprzez ciągłe doskonalenie, przykładał się do polepszania jakości pracy zarówno swojej jak i całej Grupy.

CERTYFIKACJA

Luna posiada certyfikaty w zakresie jakości, ochrony środowiska naturalnego i środowiska pracy wg norm ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. Oznacza to, że posiadamy udokumentowane procedury w zakresie zapewnienia satysfakcji klienta, minimalizowania wpływu na środowisko naturalne i zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy. Naszą działalność w tym zakresie nadzoruje organizacja certyfikacyjna DNV.

 

POBIERZ CERTYFIKAT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Z pytaniami w zakresu jakości pracy i ochrony środowiska pracy prosimy zwracać się do: Anita Åsedal B&B TOOLS, tel. +46 104 54 74 22.

Luna ma integrować wysiłki w zakresie jakości na wszystkich poziomach swej działalności, by tworzyć maksymalną wartość dla klientów, przy możliwie najniższych kosztach. Dążymy, by Luna była postrzegana w swojej branży jako wiodący i najbardziej kompetentny partner biznesowy, poprzez stosowanie się do następujących zasad:

 • Wysoki poziom dostępności w odniesieniu do asortymentu, personelu i systemu komputerowego.
 • Dokładność, aktualność i łatwa dostępność informacji.
 • Skuteczna i precyzyjna logistyka.
 • Dobre i profesjonalne relacje z kontrahentami.
 • Dopasowane do potrzeb klienta i skuteczne rozwiązania informatyczne.
 • Odpowiednie badania i wyraźne cele jakościowe.
 • Systematyczne działania w kierunku zwiększenia satysfakcji klienta.

Stale pracujemy nad naszym środowiskiem pracy. Cechuje je:

 • Wysoka jakość kadry kierowniczej i odpowiednimi kompetencjami pracowników na wszystkich stanowiskach.
 • Wzajemny szacunek i zaufanie między pracownikami.
 • Stymulować do stałego podnoszenia kwalifikacji.
 • Minimalizować zagrożenia wypadkowe i zdrowotne.
 • Zapewniać możliwość rozwoju osobistego i zawodowego.
 • Oznaczać przyjęcie osobistej odpowiedzialności za swoje zdrowie i środowisko w codziennej pracy.